Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Usnesení rady města usnesení z 2. schůze RM OVU-1879/23-MK ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Městský úřad Česká Kamenice 02.02.2023 17.02.2023 02.02.2023 17.02.2023
Rozpočty střednědobý výhled rozpočtu - SOČK v likvidaci ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Svazek obcí Českokamenicka, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice 30.01.2023 31.12.2023 30.01.2023 31.12.2023
Veřejná Vyhláška - Územní rozhodnutí Územní řízení-oznámení o zahájení-bez jednání (+ veřejná vyhláška) SÚ-1299/23-LVl STAVEBNÍ ÚŘAD Městský úřad Česká Kamenice 27.01.2023 11.02.2023 27.01.2023 11.02.2023
Záměr pronájmu a prodeje oznámení z 2.RM ze dne 23.01.2023 SMM-1526/23-LHo ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Městský úřad Česká Kamenice 27.01.2023 11.02.2023 27.01.2023 11.02.2023
Záměr pronájmu a prodeje oznámení z 2. RM ze dne 23.01.2023 SMM-1572/23-LHo ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Městský úřad Česká Kamenice 27.01.2023 11.02.2023 27.01.2023 11.02.2023
Ostatní Změna nařízení - ukončení ochranného pásma VELKA BUKOVINA SVS/2023/009527-U ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Státní veterinární správa, Slezská č. p. 100/7, 12000 Praha 2 25.01.2023 09.02.2023 25.01.2023 09.02.2023
Veřejné vyhlášky MMDC, Rozhodnutí - SP vodního díla: Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice, obce Líska MDC/8906/2023 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2 23.01.2023 07.02.2023 23.01.2023 07.02.2023
Veřejná vyhláška - OOP MMDC, OOP návrh_DZT_Návrh: DZT 83c ppč. 1726/7 k.ú. Č.Kamenice B1 mimo DO, IP12 MDC/8678/2023 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2 20.01.2023 19.02.2023 20.01.2023 19.02.2023
Rozpočty Rozpočet ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Základní umělecká škola Česká Kamenice, příspěvková organizace, Komenského č. p. 481, 40721 Česká Kamenice 20.01.2023 31.12.2023 20.01.2023 31.12.2023
Ostatní rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Vybudování chodníku podél silnice I/13, ul. Děčínsk MDC/4230/2023 Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2 19.01.2023 03.02.2023 19.01.2023 03.02.2023
Veřejná Vyhláška - Územní rozhodnutí Společné územní a stavební řízení-oznámení o zahájení-ústní jednání (+veřejná vy SÚ-1196/23-LVl STAVEBNÍ ÚŘAD Městský úřad Česká Kamenice 19.01.2023 19.01.2023
Ostatní oznámení o revizi katastru nemovitostí SMM-1068/23-LHo ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Městský úřad Česká Kamenice 17.01.2023 31.05.2024 17.01.2023 31.05.2024
Dražby, exekuce 12 D 1047/2017, usnesení čl.21,dražba+přípis,23/2,VSÚ 12 D 1047/2017 - 26 ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Okresní soud v České Lípě, Děčínská č. p. 390/2, 47001 Česká Lípa 1 17.01.2023 17.02.2023 17.01.2023 17.02.2023
Dražby, exekuce 184 EX 1620/22-16-EP N,45-Usn. o nař. dražby,46-Usn.naříz.dražby, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Svoboda Ondřej, Mgr. - soudní exekutor Svoboda Ondřej, Beranových č. p. 130, 19900 Praha 99 17.01.2023 22.02.2023 17.01.2023 22.02.2023
Poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Informace SÚ-235/23-VD STAVEBNÍ ÚŘAD Městský úřad Česká Kamenice 17.01.2023 01.02.2023 17.01.2023 01.02.2023
Dražby, exekuce 081 EX 00165/13-406, Dražební vyhláška_ele 081 EX 00165/13-406 ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor Smékal Marcel, Michelská č. p. 1326/62, 14000 Praha 4 17.01.2023 23.02.2023 17.01.2023 23.02.2023
Rozpočty Prosba o zveřejnění na úřední desce města Česká Kamenice ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, příspěvková organizace, Palackého č. p. 535, 40721 Česká Kamenice 06.01.2023 31.01.2024 06.01.2023 31.01.2024
Rozpočty schválený rozpočet-vyvěsit na úřední desku města ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvková organizace, Komenského č. p. 182, 40721 Česká Kamenice 06.01.2023 31.01.2024 06.01.2023 31.01.2024
Dražby, exekuce Usnesení o určení nového termínu dražby LV 1517, Žádost o zveřejnění dražební vyhlášky 099 EX 3776/21-240, -242 ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor Luhan Ivo, Karlovo náměstí č. p. 288/17, 12000 Praha 2 06.01.2023 08.03.2023 06.01.2023 08.03.2023
Rozpočty Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření v letech 2024 - 2025 ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, příspěvková organizace, Palackého č. p. 141, 40721 Česká Kamenice 06.01.2023 31.01.2024 06.01.2023 31.01.2024
Rozpočty Schválený rozpočet 2023 ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Správa lesů města Česká Kamenice, příspěvková organizace, Úzká č. p. 95, 40721 Česká Kamenice 06.01.2023 31.01.2024 06.01.2023 31.01.2024
Rozpočty Schválený rozpočet DpSPS 2023 ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace, Sládkova č. p. 344, 40721 Česká Kamenice 06.01.2023 31.01.2024 06.01.2023 31.01.2024
smlouva poskytnutí dotace VPS 2023 - Cyklistický klub - Peklo Severu ROAD 2023 ORIŽP-256/23-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 04.01.2023 04.01.2026 04.01.2023 04.01.2026
smlouva poskytnutí dotace VPS 2023 - Cyklistický klub - Peklo Severu 2023 ORIŽP-255/23-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 04.01.2023 04.01.2026 04.01.2023 04.01.2026
smlouva poskytnutí dotace VPS 2023 - činnost SPORT - Fotbalový klub ORIŽP-252/23-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 04.01.2023 04.01.2026 04.01.2023 04.01.2026
Dotace z rozpočtu města 2023 Výzva k předkládání žádostí o dotace na rekonstrukce fasád nemovitostí v roce 2023 ORIŽP-14417/22-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 22.12.2022 23.03.2023 22.12.2022 23.03.2023
Dotace z rozpočtu města 2023 Výzva k předkládání žádostí o dotace v oblasti KULTURY a jiné občanské spolkové činnosti v roce 2023 ORIŽP-14416/22-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 22.12.2022 23.03.2023 22.12.2022 23.03.2023
Dotace z rozpočtu města 2023 Výzva k předkládání žádostí o dotace v oblasti SPORTU v roce 2023 ORIŽP-14415/22-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 22.12.2022 23.03.2023 22.12.2022 23.03.2023
Rozpočty Žádost o zveřejnění schváleného rozpočtu ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, Dukelských hrdinů č. p. 328, 40721 Česká Kamenice 21.12.2022 31.01.2024 21.12.2022 31.01.2024
Rozpočty Rozpočtové opatření č. 8/2022 FO-14632/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 20.12.2022 31.03.2023 20.12.2022 31.03.2023
Rozpočty Oznámení o zveřejnění dokumentů FO-14629/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 20.12.2022 31.03.2023 20.12.2022 31.03.2023
Rozpočty Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 FO-14626/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 20.12.2022 31.03.2024 20.12.2022 31.03.2024
Rozpočty Schválený rozpočet 2023 FO-14624/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 20.12.2022 31.03.2024 20.12.2022 31.03.2024
Rozpočty Rozpočtové opatření č.7/2022 FO-14087/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 08.12.2022 31.03.2023 08.12.2022 31.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy Dodatek č. 1 k VPS - Zamrzlová Soňa a Zamrzla Robert ORIŽP-13571/22-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 30.11.2022 31.12.2027 30.11.2022 31.12.2027
Veřejná vyhláška - OOP Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.11.2022 31.12.2023 09.11.2022 31.12.2023
Rozpočty Rozpočtové opatření č.6/2022 FO-12605/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 07.11.2022 31.03.2023 07.11.2022 31.03.2023
Rozpočty Rozpočtové opatření č.5/2022 FO-11915/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 20.10.2022 31.03.2023 20.10.2022 31.03.2023
Rozpočty Rozpočtové opatření č.4/2022 FO-10746/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 23.09.2022 31.03.2023 23.09.2022 31.03.2023
smlouva poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - MAS Český sever, z.s. ORIŽP-9315/22-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 22.08.2022 23.08.2025 22.08.2022 23.08.2025
Ostatní Závěrečný účet 2021 - Svazek obcí Českokamenicka OVU-8162/22-IM ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Městský úřad Česká Kamenice 22.07.2022 30.06.2023 22.07.2022 30.06.2023
Rozpočty Schválené rozpočtové opatření č.3/2022 FO-7559/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 07.07.2022 31.03.2023 07.07.2022 31.03.2023
Rozpočty Závěrečný účet 2021 FO-7235/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 23.06.2022 30.06.2023 23.06.2022 30.06.2023
Ostatní oznámení - upuštění od vybírání poplatků OVU-6711/22-LŠv ODBOR VEDENÍ ÚŘADU Městský úřad Česká Kamenice 10.06.2022 31.03.2023 10.06.2022 31.03.2023
Ostatní VPS - sport 2022 - Fotbalový klub ČK ORIŽP-6476/22-KaPo Odbor rozvoje, investic a životního prostředí Městský úřad Česká Kamenice 06.06.2022 06.06.2025 06.06.2022 06.06.2025
Rozpočty Rozpočtové opatření č. 2/2022 FO-6439/22-JVlf FINANČNÍ ODBOR Městský úřad Česká Kamenice 06.06.2022 31.03.2023 06.06.2022 31.03.2023