Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název VPS - sport 2022 - Fotbalový klub ČK
Číslo jednací ORIŽP-6476/22-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.06.2022
Vyvěšeno do 06.06.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.06.2022 13:33:54
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do