Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení - dražební vyhláška, LV 1517, Usnesení o odročení dražebního jednání, LV 1517, Žádost o zve
Číslo jednací 099 EX 3776/21-124, -150, -151
Zodpovídá ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A MATRIČNÍ ÚŘAD
Původce Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor Luhan Ivo, Karlovo náměstí č. p. 288/17, 12000 Praha 2
Adresát Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor Luhan Ivo, Karlovo náměstí č. p. 288/17, 12000 Praha 2
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 30.06.2022 10:44:59
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do