Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast smlouva poskytnutí dotace
Název Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - MAS Český sever, z.s.
Číslo jednací ORIŽP-9315/22-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát MěÚ Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.08.2022
Vyvěšeno do 23.08.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.08.2022 11:14:16
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do