Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 134 EX 00747/18-1205 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba
Číslo jednací EX 00747/18-1205
Zodpovídá ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Původce Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č. p. 13/8, 30100 Plzeň 1
Adresát Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č. p. 13/8, 30100 Plzeň 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.09.2022
Vyvěšeno do 18.10.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.09.2022 08:22:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do