Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Název Informace podle zák 106/1999 Sb.
Číslo jednací SÚ-10090/22-VD
Zodpovídá STAVEBNÍ ÚŘAD
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 19.09.2022
Vyvěšeno do 04.10.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 19.09.2022 12:28:04
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do