Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejná Vyhláška - Územní rozhodnutí
Název Územní řízení-rozhodnutí o prodloužení platnosti
Číslo jednací SÚ-5802/22-La
Zodpovídá STAVEBNÍ ÚŘAD
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.09.2022
Vyvěšeno do 07.10.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.09.2022 09:45:56
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do