Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejná vyhláška - OOP
Název MMDC, Navrh_DZT_Navrh: DZT III/26313 TyršovaVP ZTP Dvořákova 50, Česká Kamenice
Číslo jednací MDC/120059/2022
Zodpovídá ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Původce Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Adresát Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.11.2022
Vyvěšeno do 16.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.11.2022 10:38:45
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od 11.11.2022
Vyvěsit do