Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejná vyhláška - OOP
Název MMDC, OOP stanoveni_DZP: DZP Lidická (u čp. 505), realizace vodovodní přípojky 14.11.-10.12.2022
Číslo jednací MDC/120019/2022
Zodpovídá ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Původce Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Adresát Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.11.2022
Vyvěšeno do 06.12.2022
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.11.2022 12:36:48
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od 11.11.2022
Vyvěsit do