Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Rozhodnutí
Název Změna stavby-rozhodnutí
Číslo jednací SÚ-11553/22-LVl
Zodpovídá STAVEBNÍ ÚŘAD
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.11.2022
Vyvěšeno do 09.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.11.2022 09:30:21
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do