Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejná vyhláška - OOP
Název MMDC, Zrušení zákazu odběru POVRCHOVÉ vody: Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků na území ORP
Číslo jednací MDC/122679/2022
Zodpovídá ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Původce Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Adresát Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.11.2022
Vyvěšeno do 09.12.2022
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.11.2022 09:31:50
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do