Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Dodatek č. 1 k VPS - Zamrzlová Soňa a Zamrzla Robert
Číslo jednací ORIŽP-13571/22-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Městský úřad, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 30.11.2022
Vyvěšeno do 31.12.2027
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 30.11.2022 08:20:37
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do