Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast smlouva poskytnutí dotace
Název VPS 2023 - Cyklistický klub - Peklo Severu 2023
Číslo jednací ORIŽP-255/23-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 04.01.2023
Vyvěšeno do 04.01.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 04.01.2023 15:27:37
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do