Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název žádost obecním úřadům o vyvěšení veř. vyhlášky o veř. projednání Aktualizace ZÚR LK č. 2
Číslo jednací KULK 17543/2023
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.03.2023
Vyvěšeno do 26.04.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.03.2023 15:22:59
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do