Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení
Číslo jednací MDC/24125/2023
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Adresát Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.03.2023
Vyvěšeno do 31.10.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.03.2023 15:21:36
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do