Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Usnesení rady města
Název přehled usnesení z 5. RM
Číslo jednací OVU-3592/23-MK
Zodpovídá ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.03.2023
Vyvěšeno do 29.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.03.2023 11:18:38
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do