Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Název Informace -úřední deska
Číslo jednací SÚ-4471/23-VD
Zodpovídá STAVEBNÍ ÚŘAD
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.04.2023
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.04.2023 15:39:23
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do