Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název VPS - Sport - Fotbalový klub Česká Kamenice - činnost 2023
Číslo jednací ORIŽP-6041/23-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 10.05.2023
Vyvěšeno do 10.05.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.05.2023 11:39:40
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do