Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název oznámení z 10. RM ze dne 10.05.2023
Číslo jednací SMM-6415/23-LHo
Zodpovídá ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice Honzíková Lucie, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice, l.honzikova@ceska-kamenice.cz
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.05.2023
Vyvěšeno do 31.05.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.05.2023 10:34:59
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do