Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejná vyhláška - OOP
Název KUUK, MÚP - I/13 Kamenická Nová Víska - nástupiště zastávek BUS + místo pro přecházení
Číslo jednací KUUK/072470/2023
Zodpovídá ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Původce Ústecký kraj, Velká Hradební č. p. 3118/48, 40001 Ústí nad Labem 1
Adresát Ústecký kraj, Velká Hradební č. p. 3118/48, 40001 Ústí nad Labem 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.05.2023
Vyvěšeno do 01.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.05.2023 09:32:18
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do