Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení o použití chem. přípravků
Číslo jednací LCR241/000956/2023
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, 50008 Hradec Králové 8
Adresát Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, 50008 Hradec Králové 8
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.05.2023 16:26:45
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do