Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejná vyhláška - OOP
Název MMDC, OOP navrh_DZT_Navrh: DZT 75c Lidická, parkovací plocha před čp.197 na ppč. 1100/5
Číslo jednací MDC/59445/2023
Zodpovídá ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Původce Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Adresát Statutární město Děčín, Mírové nám. č. p. 1175/5, 40502 Děčín 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.05.2023
Vyvěšeno do 24.06.2023
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.05.2023 08:19:39
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od 24.05.2023
Vyvěsit do