Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejná vyhláška - OOP
Název oznámení z 11.RM ze dne 22.05.2023
Číslo jednací SMM-6916/23-LHo
Zodpovídá ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice Honzíková Lucie, Náměstí Míru č. p. 219, 40721 Česká Kamenice, l.honzikova@ceska-kamenice.cz
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.05.2023
Vyvěšeno do 10.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.05.2023 08:11:20
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do