Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast smlouva poskytnutí dotace
Název Dotace z rozpočtu města Fasády - Zveřejnění VPS - Pospíšilová Pavlína
Číslo jednací ORIŽP-9590/23-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.07.2023
Vyvěšeno do 27.07.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.07.2023 10:35:32
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do