Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Dodatek č. 1 k VPS
Číslo jednací ORIŽP-708/24-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.01.2024
Vyvěšeno do 15.01.2027
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.01.2024 13:04:03
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do