Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace z rozpočtu města
Název VPS - SPORT - Cyklistický klub 1967, z.s.
Číslo jednací ORIŽP-1012/24-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Městský úřad Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.01.2024
Vyvěšeno do 23.01.2027
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.01.2024 12:04:29
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do