Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace z rozpočtu města
Název Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice - Fotbalový klub Česká Kamenice
Číslo jednací ORIŽP-3235/24-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.03.2024
Vyvěšeno do 12.03.2027
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.03.2024 15:06:40
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do