Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace z rozpočtu města
Název Dodatek č. 2 k VPS - Vymerová Věra - Fasáda
Číslo jednací ORIŽP-3307/24-KaPo
Zodpovídá Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Původce Městský úřad Česká Kamenice
Adresát Město Česká Kamenice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.03.2024
Vyvěšeno do 13.03.2027
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.03.2024 13:36:16
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do