Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 203 Ex 22491/23 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
Číslo jednací 0090#0124676795
Zodpovídá ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.03.2024
Vyvěšeno do 09.05.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.03.2024 10:40:26
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do