Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Státní pozemkový úřad
Název Oznámení na ÚD obce o vstupu na pozemky - BPEJ Kerhartice
Číslo jednací SPU 106512/2024/Hav
Zodpovídá ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Původce Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3
Adresát Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.03.2024
Vyvěšeno do 30.11.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.03.2024 09:20:07
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do