Platební portál Města Česká Kamenice

Platba za komunální odpad

Zadejte prosím své rodné číslo (bez mezer a lomítka), jméno, příjmení a e-mail. Na základě těchto informací systém vyhledá zda jste vedený (-á) jako plátce, poplatník nebo jste kombinací obou variant. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení.

Aktuální informace o odpadovém hospodářství Města Česká Kamenice.

Nastaveno pro kód poplatku: 9013