Platební portál Města Česká Kamenice

Platba poplatku za psa

Nastaveno pro kód poplatku: 9014

Po uvedení Vašeho rodného čísla (bez mezer a lomítka), jména, příjmení a e-mailu Vám bude umožněno zaplacení vašeho poplatku za psa on-line platební kartou. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou.

Povinnosti majitele psa v Městě Česká Kamenice.