Platební portál Města Česká Kamenice

Platba poplatku za zábor veřejného prostranství

Nastaveno pro kód poplatku: 9016

Po uvedení Vašeho rodného čísla (bez mezer a lomítka), jména, příjmení a e-mailu Vám bude umožněno zaplacení vašeho poplatku za zábor veřejného prostranství on-line platební kartou. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou.